Arxiu d'etiquetes: Club de lectura

SALUT!

Ahir, 5 de desembre de 2013, vam fer la presentació del club de lectura “CODEX”, el club de lectura de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.

Ens vam quedar parats de la quantitat de gent que van venir (i dels que, malauradament, no van poder assistir) i no podem fer cap altra cosa que agrair-vos la implicació.

Bases del club de lectura CODEX:

 • Les sessions del club estaran conformades per tot aquell que vulgui participar-hi.
 • Tota sessió es durà a terme en un espai de la facultat acordada pels participants a la sessió immediatament anterior.
 • Es duran a terme sessions amb una freqüència mensual mínima. El dia haurà de ser acordat pels participants a la sessió immediatament anterior.
 • Tota sessió s’ocuparà d’una/es lectura/es.
 • Tota sessió requereix un/s coordinador/s.
 • El/s coordinador/s seran elegits a la sessió immediatament anterior.
 • El  mode d’elecció del/s coordinador/s s’acordarà prèviament amb els participants.
 • Les funcions del/s coordinador/s són les següents:
 1. triar la lectura;
 2. facilitar o recomanar una edició de la lectura a la resta de participants (es pot utilitzar el bloc del club);
 3. preparar una breu presentació de la lectura a exposar a l’inici de la sessió corresponent.
 • Tota la informació del club es publicarà al bloc d’aquest.
 • Qualsevol d’aquestes bases pot ser modificada única i exclusivament en una sessió del club i amb l’acord dels seus participants.

Malgrat que no tenim gaires mitjans estem decidits a tirar-ho endavant i, sobretot, a passar-ho bé llegint!

Anuncis